Zondag 15 maart jl. heeft het kabinet tijdens een persconferentie bekend gemaakt dat per 16 maart alle scholen worden gesloten voor onderwijs om verdere verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Een advies dat ook de scholen van SOTOG volgen.

Vanaf maandag 16 maart geen onderwijs op onze scholen
Wij hebben moeten besluiten dat vanaf morgen, 16 maart 2020, alle scholen van SOTOG gesloten zijn. Dit besluit is, vooralsnog, tot de komende Mei vakantie. Nieuwe 
informatie kan leiden tot aanpassing van deze maatregel. Het beleid van SOTOG met betrekking tot leerlingen in kwetsbare gezinssituaties vindt u hier.