De groepen zijn binnen ’t Iemenschoer onderverdeeld in de onder-, midden- en bovenbouw. De namen van de groepen zijn hiervan afgeleid: OnderBouw (OB), Middenbouw-1 (MB1), Middenbouw-2 (MB2), enzovoort. Bij het samenstellen van de groepen wordt rekening gehouden met de leeftijd, de indeling in de leerroute en de zorg die leerlingen nodig hebben.

Naast de reguliere ZML groepen hebben wij ook OnderwijsZorgGroepen. Deze groepen zijn bedoeld voor leerlingen die voor het volgen van het onderwijs afhankelijk zijn van de inzet van zorg. Door intensieve samenwerking met zorginstelling Aveleijn maken we het mogelijk dat die leerlingen onderwijs bij ons op school kunnen volgen.

We hanteren een afwisselend lesprogramma en bieden daarnaast diverse extra activiteiten aan als schoolreisjes...