Op 't Iemenschoer hebben we in het schooljaar 2019-2020 tien groepen: twee onderwijszorggroepen (OZG), twee onderbouwgroepen en vervolgens groep 3 t/m 8.
Bij het samenstellen van de groepen wordt allereerst gekeken naar de leeftijd. Daarnaast kunnen andere overwegingen meespelen bij de indeling in een groep. 

Naast de reguliere ZML groepen hebben wij ook OnderwijsZorgGroepen. Deze groepen zijn bedoeld voor leerlingen die voor het volgen van het onderwijs afhankelijk zijn van de inzet van zorg. Door intensieve samenwerking met zorginstelling Aveleijn maken we het mogelijk dat die leerlingen onderwijs bij ons op school kunnen volgen.

We hanteren een afwisselend lesprogramma en bieden daarnaast diverse extra activiteiten aan als schoolreisjes...