Aanmelding van uw kind/pupil op ’t Iemenschoer is mogelijk indien uw kind een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs heeft. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van deze indicatie. Voor u uw kind/pupil gaat aanmelden nodigen wij u graag uit kennis te komen maken met onze school.

Aanmelding en toelating van leerlingen is in principe gedurende het schooljaar mogelijk. Voor u uw kind/pupil aanmeldt nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Wij kunnen u dan informeren over ons onderwijs, maar belangrijker nog is dat u zich er een beeld bij kunt vormen. Voor aanmeldingen en kennismakingsgesprekken kunt u contact opnemen met de teamleider.

Een leerling kan pas op ’t Iemenschoer worden toegelaten als hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door het samenwerkingsverband(www.swv2302.nl). Voor informatie over het aanvragen van een indicatie kunt u contact opnemen met ’t Iemenschoer of met het secretariaat van het samenwerkingsverband. Bezoekt uw kind/pupil al een school dan zal die school in het algemeen de aanvraag in gang zetten.